top of page

Individuele kindercoaching


Wanneer kan kindercoaching jouw kind helpen?

  • Voelt jouw kind zich niet goed in zijn/haar vel?

  • Is jouw kind niet voldoende weerbaar of assertief?

  • Heeft jouw kind te weinig zelfvertrouwen?

  • Heeft jouw kind last van faalangst?

  • Heeft jouw kind hulp nodig om goed leren om te gaan met stress en een veelheid aan prikkels?

  • Is jouw kind vaak boos, verdrietig, bang? 

  • Heeft jouw kind last van lichamelijke klachten zoals buikpijn, hoofdpijn, niet kunnen slapen ten gevolge van stress? 

Hoe ziet het kindercoachtraject eruit?

Na de aanmelding via mail of telefoon ontvang je een intakeformulier. Dit ingevulde formulier vormt de basis van 
het intakegesprek, waar we dieper ingaan op de hulpvraag en de noden van zowel de ouders als het kind. 

Intakegesprek 

Het intakegesprek is steeds samen met minimaal een ouder en soms ook met het kind erbij. Aan het eind van het intakegesprek wordt  gezamenlijk beslist of  verdere coaching gewenst en nodig is. 

Coachtraject

Na het intakegesprek volgen de coachsessies met het kind.  Afhankelijk van de hulpvraag bepalen we het aantal sessies. Wij werken steeds oplossingsgericht. Bij ons vind je dus geen eindeloze coachtrajecten.  

Na overleg met het kind, bespreken we aan het einde van elke coaching kort met de ouders het verloop van de sessie. 

Praktisch 

Duur intake: 60 min 

Duur coachsessie: 60 min

Prijs: 60€ per uur

Onze aanpak

Lichaamsgerichte technieken zoals ademhalingsspelletjes, ontspanningsoefeningen, visualisaties en zintuiglijke oefeningen.

Tijdens speltherapie werken wij met materialen en methodieken zoals verhalen, rollenspelen, schilderen, kleien en duplo.

Wij werken met wetenschappelijke methodieken zoals ACT-technieken (acceptance & commitment therapy), re-attach en cognitieve gedragstherapie.

bottom of page