top of page

Hieronder vind je onze annulatie voorwaarden. Deze zijn van toepassing op onze trainingen en workshops waarbij betaling op het moment van inschrijving wordt gevraagd. Bij de betreffende inschrijving wordt verwezen naar deze pagina. 

Annulatievoorwaarden 

Annulatie  door de klant:
De klant kan ten allen tijde het contract tijdelijk of geheel verbreken.
De annulatiekosten bedragen, afhankelijk van de datum van de annulatie:

  • tot 30 dagen voor de activiteit 35 % van de totale som

  •  minder dan 30 dagen voor de activiteit : 50 % van de totale som

  •  minder dan 15 dagen voor de activiteit : de volledige som.

In afwijking van het bovenstaande wordt steeds een minimum van 50 euro excl. BTW aangerekend.

Annulatie door ons:
De organisatie behoudt het recht om in geval van te weinig inschrijvingen de opleiding te annuleren of om via samenspraak met de klant de opleiding te wijzigen of passende alternatieven aan te bieden.
Bij volledige annulatie door ons krijgt de klant het eventueel reeds betaald voorschot of de volledige som integraal terugbetaald.  Bij een gewijzigde activiteit of  passend alternatief wordt de normale prijs aangerekend.  De klant heeft echter onder geen beding recht op een schadevergoeding.

VERZAMELING EN REGISTRATIE VAN PERSOONSGEGEVENS 
Om in te schrijven voor onze opleidingen en onze Nieuwsbrief vragen wij uw naam en voornaam, uw adres en uw e-mail adres. Om te kunnen factureren vragen wij tevens uw praktijkgegevens.
Overeenkomstig de wet ter bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer van 8 december 1992 en het Koninklijk Besluit van 4 april 2003 inzake persoonlijke gegevens, heeft u te allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen.

U kan via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens, mits u zich identificeert met een kopie van uw identiteitskaart. Indien nodig, kan u vragen de gegevens te corrigeren of te verwijderen.
 

OPLEIDING

De inhoud en aanpak van onze opleidingen is een synthese van onze jarenlange praktijk- en lesgeefervaring, achtergrond en opleidingen.
Studio Tevree is intellectuele eigendom van Mira Huypens en Miet Joris en copyright, dit geldt voor ons logo, onze teksten, cursussen, foto’s, aanpak, en dergelijke.
 

NIEUWSBRIEVEN

Onze Nieuwsbrieven worden op regelmatige basis verstuurd naar abonnees.
De persoonsgegevens van de abonnees blijven onzichtbaar voor andere Nieuwsbriefabonnees (zie Privacy Policy)
U kan te allen tijde inschrijven en uitschrijven op onze Nieuwsbrief.

Onze Nieuwsbrief is gerelateerd aan onze up to date website.
 

bottom of page