top of page

Studio Tevree is onderdeel van X-Plore BVBA.
X-Plore BVBA is geregistreerd als dienstverlener van opleidingen (en advies) voor de kmo-portefeuille. 
Zo kan je in aanmerking komen voor 40% korting op onze opleidingen. 
 

Onze erkenningsnummers zijn: 

Opleiding : DV.O222574

Advies: DV.A229557

Subsidies voor Advies

Betreffende het advies omvat dit onder andere éénmalige adviezen die u wenst aangaande beleidsmatige HR-aspecten die uw organisatie klaar maken om een omgeving te creëren waarin medewerkers veerkrachtig, gemotiveerde en talentgedreven excelleren. Uw HR-beleid doorgaat een volledige audit, waarbij een tot vier van onze  ‘Workfulness’-pijlers geanalyseerd worden: Kern, Welkom, Effect en Welzijn. Hieruit volgt een implementatievoorstel van vernieuwende, efficiënte structuren, werkprocessen en kostenbesparende maatregelen, welke door ons schriftelijke en conform aan de hand van een voorafgaandelijk bepaald stappenplan worden voorgesteld. 

Wij kunnen u als ondernemer bijstaan voor de uitwerking van o.a. volgende situaties:

 • Advies rond visie, missie en strategie,

 • Advies rond welkomstcultuur,

  • Project rond employee en customer experience

  • Project  inzake huidig bedrijfsklimaat met een voorstel van een veranderingstraject bij een bedrijf
    

 • Advies rond competentie- en talentmanagement met effect

  • Project rond het opstellen van competentieprofielen en functiekaarten
    

  • Project rond levensfasebewust personeelsbeleid

  • Project rond progressiemanagement (systematiek voor een permanent evaluatiebeleid)

 • Advies rond welzijnsbeleid

 

Subsidies voor Opleidingen

Welke opleidingen komen onder andere in aanmerking?

 • Versterk je team met Insights

 • Versterk je team met Coretalents

 • Talentgedreven leiderschap

 • Stressoptimalisatie op het werk

 • Workfulness programma

 • Lifefulness programma

 • Hartcoherentie coachopleiding

 • Re-Attach coachopleiding

 • Opleiding tot intern loopbaancoach

 • De kracht van een ‘welcome-experience’

 • ...

 

Hoeveel subsidie kan u ontvangen?

Deze subsidiemaatregel kan u een tussenkomst van 40% of 30% van uw factuur toekennen voor de uitwerking van onze adviezen en voor het volgen van opleiding, met een maximumbedrag (steunplafond) ten belope van 10.000 €/jaar of 15.000 €/jaar. Kleine ondernemingen sparen jaarlijks max. 10.000 euro uit met de kmo-portefeuille. Bij middelgrote ondernemingen loopt het bedrag op tot 15.000 euro.


De criteria ter bepaling van een kleine of middelgrote onderneming zijn het aantal werknemers (VTE) en de omzet of het balanstotaal (zie tabel hieronder).Meer informatie vindt u op de website van het Agentschap ondernemen:http://www.vlaio.be/artikel/kmo-portefeuille-voor-ondernemers

Praktisch
Indien u met ons samenwerkt voor het opmaken, opvolgen en uitwerken van advies en voor het volgen van opleidingen kan u op basis van onze registratie uw aanvraag doen bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen. Met de KMO-portefeuille kan je tot 40% korting bekomen op je inschrijving. Daarvoor moet je verschillende stappen ondernemen.

Fase 1:
Je moet je via een token of een eID registreren op de website van www.kmo-portefeuille.be.

Fase 2:
Nu kan je je aanvraag indienen voor je subsidie. De aanvraag dient ten laatste binnen de 14 kalenderdagen na de aanvang van de opleiding worden ingediend. Als dit niet tijdig ingediend is, dan kan je GEEN subsidie bekomen. Dus stipt zijn, is hier de boodschap.

De KMO-portefeuille vraagt verschillende gegevens die je moet invullen. Het is eenvoudig als je dit reeds op voorhand opgezocht hebt.

 1. Registreer een nieuw project op de website van KMO-portefeuille.

 2. Geef de NACE code in van je bedrijf. Als je dit zelf niet weet, vind je het hier terug : KBO Public Search

 3. Kies de pijler "Opleiding" en het domein "Algemeen domein".

 4. Geef ons erkenningsnummer in : DV.O222574 (Dit O is de O van Opleiding en geen nul)

 5. Geef volgende informatie in over de opleiding:

  • Geef aan dat de opleiding niet gestart is later dan 14 kalenderdagen na aanvang van de opleiding;

  • Geef als datum overeenkomst de datum in van vandaag;

  • Geef het opleidingsbedrag in (excl. BTW);

  • Geef het aantal opleidingsuren in (kan je vinden bij Praktische Informatie van elke opleiding op onze website);

  • Geef de titel van het project in (is de naam van de opleiding);

  • Kies als vakgebied "Algemene persoonlijke vaardigheden".

 6. Geef naam en aantal in van de personen die de opleiding volgen.

 7. Bevestig het projectbedrag, project en verklaring


Fase 3:
Als je project is goedgekeurd, zal je een betalingsuitnodiging ontvangen van de KMO-Portefeuille. Je betaalt 60% van het opleidingsbedrag (exclusief BTW) aan de KMO-Portefeuille. De resterende 40% wordt door de Vlaamse Overheid op het rekeningnummer van onze erkende X_Plore BVBA gestort, waarvan LEEF deel uitmaakt.


U wordt hiervan via mail door de KMO-Portefeuille op de hoogte gebracht.
De elektronische portefeuille bevat nu 100% van het opleidingsbedrag (excl. BTW). Nu nog de laatste stap : Via de betaalknop van KMO-portefeuille kan je het opleidingsbedrag (excl. BTW) aan X-Plore BVBA (waarvan LEEF deel uitmaakt) betalen. Gelieve het factuurnummer als referentie op te geven.

Vergeet niet dat je het BTW-bedrag rechtstreeks dient te betalen aan X-Plore BVBA (waarvan LEEF deel uitmaakt).
Dit staat ook zo vermeld op je factuur.
Voor alle zekerheid geven we hier nog eens onze bankgegevens : IBAN: BE56 7340 1715 7588
BIC: KREDBEBB, BTWNr: 0879.672.214

Meer info over het gebruik van de kmo-portefeuille of tel. 1700 of mail naar kmo-portefeuille@vlaanderen.be

Voor verdere informatie kan je terecht bij LEEF (mira@leefcoaching.be)

 Hieronder vind je nog een praktisch schema dat je helpt bij de aanvraag:
Voor alle gedetailleerde informatie zie : http://www.agentschapondernemen.be/

Hieronder vind je nog een praktisch schema dat je helpt bij de aanvraag:

 

KMO schema.JPG
bottom of page