top of page
tamara_edited.jpg

Tamara van Reijen

Ergotherapeut

Als ergotherapeut werk ik met kinderen met een meervoudige beperking en leermoeilijkheden en psychiatrische problematieken. 

Maar het zijn vooral mijn kinderen die voor mij al een hele leerschool geweest zijn. Hun leer- en ontwikkelingsproblemen en ASS (autisme) hebben mij uitgedaagd om steeds meer te leren, te zoeken naar oplossingen op maat en manieren om hen zo zelfredzaam mogelijk te leren worden. Ik heb hen leren omgaan met prikkels, sociale situaties, emoties; dagschema’s en pictogrammen,.. aangereikt om hen meer voorspelbaarheid en structuur te bieden. Verder ondersteun ik hen door het remediëren van reken-, schrijf- en spellingsmoeilijkheden. De cursus Psychomotorische ontwikkeling en remediërend leren, heeft hierbij enorm geholpen.

Bij Studio Tevree kan je vooral beroep op mij doen voor mijn specialisatie in het trainen van executieve functies en sociale vaardigheden, psychomotoriek en remediërend leren. 

Wil je contact met mij opnemen, dat kan je via: info@studiotevree.be

Tamara@natuur-talent.be

 

bottom of page