top of page
Studiekeuze begeleidings traject o.b.v. kerntalentenanalyse

Tijdens deze begeleiding zetten we samen een aantal stappen die je helpen om de juiste studiekeuze te maken. 

 

1. Weten wie je bent! 
We maken een degelijke analyse van je talenten, achterhalen jouw unieke karaktereigenschappen, brengen je ontwikkelingskansen in beeld en je natuurlijke motivatie om ergens voor te gaan.

2. Wat is jouw horizonbepaling?
Jouw missie of doel in het leven, jouw innerlijke drijfveren, jouw plaats in het grotere geheel geven je zicht op wat je echt wilt.

3. Studierichting bepalen: 
Wij geven advies omtrent een geschikte studiekeuze op basis van jouw sterke talenten en interesses.

 

Waarom zitten zoveel jongeren tegen hun zin op de schoolbanken? Ze kampen met demotivatie, frustratie en een gebrek aan interesse… Eén van de oorzaken daarvan is dat ze teveel aandacht besteden aan bezigheden die niet aansluiten bij hun talenten en interesses: een verkeerde studierichting. Het is niet gemakkelijk om uit een overvloed aan studierichtingen de juiste keuze te maken. Wij begeleiden je bij het maken van een goede keuze en nemen als basis daarvoor jouw eigen unieke persoonlijkheid. Eenmaal je talenten duidelijk zijn, kan je gericht kiezen voor de domeinen in het leven die aansluiten bij je sterktes.
Gevolg: energie, passie, motivatie… en succes.

 

Ter info: de methodieken die onder meer gebruikt worden:

-  de KernTalentenmethodiek ontwikkeld door CoreTalents

-  de Gedragsvoorkeuren 

 

Een (studie)keuzeadviestraject bestaat uit verschillende afspraken:

- jongere maakt voorbereidende opdrachten 

- eerste afspraak (60 min): met de jongere apart 

- jongere maakt thuis opdrachten

- tweede afspraak (120 min): jongere en min. een ouder
- jongere maakt thuis opdrachten

- derde afspraak: (60 min): jongere, facultatief met ouder
- jongere maakt thuis opdrachten

- vierde afspraak: (90 min): jongere, facultatief met ouder

- indien gewenst kunnen er na het studiekeuzetraject nog extra afspraken volgen (vb om te werken aan faalangst, omgaan met stress...). In samenspraak wordt besproken hoe zulk een traject er dan uitziet. 

 

Voor het volledige studiekeuzetraject reken je best op een prijs van 455 euro incl het verslag.

 

​​


 

bottom of page