top of page

Individuele jongerencoaching


Wanneer kan jongerencoaching jouw kind helpen?

  • Voelt jouw jongere zich niet goed in zijn/haar vel?

  • Is jouw jongere niet voldoende weerbaar of assertief?

  • Heeft jouw jongere te weinig vertrouwen?

  • Heeft jouw jongere last van faalangst?

  • Heeft jouw jongere hulp nodig om goed leren om te gaan met stress en een veelheid aan prikkels?

  • Heeft jouw jongere last van lichamelijke klachten zoals buikpijn, hoofdpijn, niet kunnen slapen ten gevolge van stress? 

Hoe ziet het coachtraject eruit?

Na de aanmelding via mail of telefoon ontvang je een intakeformulier. Dit ingevulde formulier vormt de basis van 
het intakegesprek, waar we dieper ingaan op de hulpvraag en de noden van zowel de ouders als de jongere. 

Intakegesprek 

Het intakegesprek is of met een ouder, of met een ouder én de jongere samen, of met de jongere alleen. Aan het eind van het intakegesprek wordt er gezamenlijk beslist of er verdere coaching gewenst en nodig is. 

Coachtraject

Na het intakegesprek volgen de coachsessies met de jongere.  Afhankelijk van de hulpvraag bepalen we het aantal sessies. Wij werken steeds oplossingsgericht. Bij ons vind je dus geen eindeloze coachtrajecten.  

Praktisch 

Duur intake: 60 min 

Duur coachsessie: 60 min

Prijs: 60€ per uur

Onze aanpak

Lichaamsgerichte technieken zoals ademhalingsoefeningen, ontspanningsoefeningen, visualisaties en zintuiglijke oefeningen.

Tijdens de coaching werken wij met materialen en methodieken zoals verhalen, oefenkaarten, creatieve technieken.

Wij werken met wetenschappelijke methodieken zoals ACT-technieken (acceptance & commitment therapy), re-attach en cognitieve gedragstherapie.

bottom of page