top of page

Talententraject voor scholen 

Onderstaand traject kan in verschillende vormen vb. halve dagen, hele dagen, een combinatie, een mix van pedagogische studiedagen en lezingen of praatcafés.  

Liever een traject op maat van jouw school? Ook dat kan.

Contacteer ons voor meer informatie: info@studiotevree.be

Traject dag 1

Aan de slag met talenten.

Na een inhoudelijke toelichting over talenten, competenties, flow en excelleren leert elke leerkracht deze componenten toepassen op zichzelf. We willen dat elke leerkracht naar huis gaat met haar/zijn eigen talentenmap. Verder brengen we ook in beeld welke talenten het schoolteam als team in huis heeft.

Zelf aan de slag in de klas:

O.b.v. een stappenplan kunnen de leerkrachten in hun klas , samen met de leerlingen eigen talentenmapjes maken, talenten observeren en talententaal gericht inzetten.

Traject Dag 2

Stimuleren en motiveren met groeitaal.

We gaan interactief aan de slag met de ouders en de leerkrachten over het geven van groeicomplimenten en gebruiken van groeitaal. Door groeicomplimenten en -taal te gebruiken, geef je aandacht aan talent en motiveer je het kind om te groeien en te excelleren op zo’n manier dat het kind weinig druk ervaart. De nadruk ligt in deze workshop op het toepassen van de groeimindset. 

Zelf aan de slag in de klas:

De leerkrachten gaan aan de slag met groeicomplimenten in de klas a.d.h.v. concrete opdrachten.

Traject dag 3

Integratie en groeicirkels

In deze workshop integreren we de tools die we reeds gezien hebben. Wat loopt er goed, waar is er nog hulp nodig?  Er is ruimte voor het bespreken van reeële cases. 

We reiken een tactiek aan waarbij je als leerkracht positief  kan blijven kijken naar een kind.

We introduceren de theorie van de  groeicirkels. Hier wordt de link naar groei, excelleren en stress in de klas gelegd. De leerkrachten brengen de groeicirkels in kaart voor zichzelf en krijgen daarna een stappenplan om deze oefening ook met hun klas te maken. 

Traject dag 4

Rust in de klas

Wat is stress? Wat doet het met een kind en wat doet het met jou als leerkracht. Hoe herken je het bij een kind en bij jezelf? Wat doet het met je lichaam en met je brein?

 

Je krijgt inzicht in de werking van stress, en daarbovenop geven we ook concrete tools om met die stress om te gaan. Wat kan ik er aan doen, zowel bij mezelf, als met individuele leerlingen, als op klasniveau?

We introduceren eveneens inzichten zoals de conflictcyclus, de agressiecurve en enkele concrete rustgevende oefeningen.

bottom of page